Συνεργασία ΣΕΤΕ και ΙΟΒΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Ενημέρωση - Πολιτική & Τουρισμός
Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2011 16:28

seteΟ ΣΕΤΕ και το ΙΟΒΕ βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας τους. Η συνεργασία αφορά στη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση εκ μέρους του ΙΟΒΕ των μακροοικονομικών μεγεθών και στατιστικών δεδομένων του τουριστικού τομέα, καθώς και του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας.

«Ο ΣΕΤΕ, ως εκπρόσωπος συνολικά του τουριστικού τομέα και ως κοινωνικός εταίρος, θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμη την επιστημονική υποστήριξη που μπορεί να παρέχει ένα ίδρυμα του κύρους του ΙΟΒΕ στην προσπάθειά του για δημιουργική παρέμβαση στα ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά θέματα της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

«Το ΙΟΒΕ, καλύπτοντας ερευνητικά και επιστημονικά ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας, θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή δραστηριοποίησή του με τον τουρισμό που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ θα εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη του τουριστικού τομέα και θα είναι προς όφελος της οικονομίας συνολικά», δήλωσε ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει τη συλλογή, κωδικοποίηση και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για τη διεξαγωγή επιστημονικής και ανεξάρτητης έρευνας στο πεδίο της τουριστικής οικονομίας. Οι εκθέσεις και οι μελέτες που θα εκπονεί το ΙΟΒΕ, σε συνδυασμό με την επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, την καταγραφή και ανάλυση των καλών διεθνών πρακτικών και τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης βάσης στατιστικών δεδομένων θα δίδουν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης των αποφάσεων και διαμόρφωσης προτάσεων τουριστικής πολιτικής. Παράλληλα, αντικείμενο μελέτης θα αποτελεί η καταγραφή της συμβολής του τουρισμού στους άλλους τομείς της οικονομίας, η δημιουργία ενός συστήματος εκτίμησης της τουριστικής ζήτησης μέσω πρόδρομων δεικτών, καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων απασχόλησης στον τουριστικό τομέα. Πρώτη προτεραιότητα της συνεργασίας θα είναι η εκπόνηση πλήρους και τεκμηριωμένης πρότασης, που θα υποβληθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με το υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με στόχο τη δημιουργία σταθερού, ανταγωνιστικού και φιλοεπενδυτικού φορολογικού καθεστώτος για τις τουριστικές επενδύσεις, με παράλληλη βελτίωση των φορολογικών εσόδων.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση