Μελέτες

ΚατηγορίεςΑρχεία

folder icon 8 Τουρισμός & Τεχνολογία
Μελέτες που ασχολούνται με την επίδραση της τεχνολογίας στον τουριστικό κλάδο.
folder icon 1 Προορισμοί
Μελέτες σχετικά με την διαχείριση και το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών
folder icon 6 Ξενοδοχεία
Μελέτες που αφορούν τον ξενοδοχειακό τουρισμό.
folder icon 5 Στατιστικά
Μελέτες που αφορούν στατιστικά στοιχεία του τουριστικού τομέα.
folder icon 3 Ειδικές μορφές τουρισμού
Μελέτες που αφορούν τις ειδικές μορφές τουρισμού.
folder icon 9 Τουριστική Οικονομία
Μελέτες που αφορούν τον τουρισμό σαν κλάδο της παγκόσμιας και ελληνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία